Werfbewaking

Uw materiaal veiliggesteld.

Bouwwerven worden gekenmerkt door de aanwezigheid van dure werktuigen en bouwmaterialen. Naast algemene veiligheid op de werf is diefstalpreventie van heel groot belang.

Perimetercontrole

Diefstalpreventie

Alarmopvolging

Toegangscontrole

DeltaCorp voorziet bewakingsagenten, technologie, of een combinatie van beide, om uw werf optimaal te beveiligen en te bewaken.

Bouwwerven zijn vaak een doelwit van professionele dieven. Het verlies van materiaal of werktuigen kan men dan wel verzekeren, maar het tijdsverlies erdoor opgelopen is vaak niet te recupereren.

Samen met u bekijken wij hoe we uw werf optimaal kunnen beveiligen. Deze beveiliging kan enerzijds bestaan uit de implementatie van technologie, anderzijds uit de inzet van bewakingsagenten. Een combinatie van beide is eveneens mogelijk en zorgt ervoor dat wij kunnen instaan voor een degelijke beveiliging van elke werf door toe te zien op de veiligheid, de registratie van bezoekers en het controleren van de perimeter.

Ons takenpakket kan bestaan uit, maar is niet gelimiteerd tot :

• Registratie leveranciers en werfpersoneel
• Perimetercontrole
• Preventieve controleronden
• Nachtbewaking

Dag en nacht, elke dag van de week kan DeltaCorp toezien op de bewaking en beveiliging van uw bouwwerf.

Diefstalpreventie van materiaal en werktuigen

Om werk-gerelateerde onderbrekingen te voorkomen en de continuïteit te verzekeren, kan DeltaCorp instaan voor de algehele bewaking van uw werf. De DeltaCorp bewakingsagenten focussen op het voorkomen van diefstal 24/7.

Registratie van leveranciers en werfpersoneel

DeltaCorp staat in voor de registratie van personeel en leveranciers en ziet toe dat zij zich aan de nodige veiligheidsvoorschriften houden. Preventieve controles voorkomen mogelijke diefstallen.

Mail ons

info@deltacorp.be

Bel ons

09/310.61.60