Parkingbewaking

Vlot en veilig parkeren zonder zorgen of overlast.

Wij bewaken uw parkings door het uitvoeren van controle- en inspectieronden. Onze aanwezigheid geeft uw cliënteel een gevoel van veiligheid bij het parkeren.

Diefstalpreventie

Overlastpreventie

Vandalismepreventie

Inklimmingspreventie

DeltaCorp bewaakt uw parkings door zichtbaar aanwezig te zijn, zodat parkeerders een veilig gevoel hebben tijdens het parkeren.

Parking is een omvangrijk begrip en kan gaan van commerciële (ondergrondse) parkings tot publieke (snelweg)parkings. De parkings worden vaak geconfronteerd met verschillende soorten van criminaliteit die gaat van diefstal, tot vandalisme, tot mensentrafiek.

DeltaCorp selecteert zijn bewakingsagenten steeds in functie van de bewakingsopdracht, zo ook voor parkingbewaking. Deze diensten, vaak uitgevoerd met bewakingshond, zijn niet de steeds eenvoudigste om uit te voeren en vragen veel discipline van de bewakingsagent. Door onze bewakingsagenten intern op te leiden in het omgaan met (verbale) agressie en intimidatie kunnen wij kwaliteit garanderen.

Ons takenpakket kan bestaan uit, maar is niet gelimiteerd tot :

• Preventie tegen diefstal
• Preventie tegen inklimming
• Preventie tegen overlast
• Bemiddeling met hangjongeren
• Controle brandveiligheid
• Bemanning videokamer

DeltaCorp bewakingsagenten streven ernaar om uw parkingbezoekers een zo veilig mogelijk gevoel te geven zodat zij met plezier terugkomen.

Overlastpreventie

DeltaCorp bewakingsagenten zijn speciaal opgeleid om elke situatie oplossingsgericht te benaderen. Hierbij gebruiken wij de-escalerende technieken in verschillende situaties. Het is ons streven om elke situatie zonder enige vorm van agressie of intimidatie op te lossen. Communicatie is hierin een heel belangrijke factor.

Inklimmingspreventie

Transmigratie zorgt vaak voor overlast op snelwegparkings. Truckchauffeurs worden al te vaak belaagd of geïntimideerd. De DeltaCorp bewakingsagenten zijn opgeleid om op te treden in dergelijke situaties en kunnen hiervoor nauw samenwerken met de overheidsinstanties.

Mail ons

info@deltacorp.be

Bel ons

09/310.61.60