Havenbewaking

Een specifieke omgeving met specifieke eisen.

Op de plaats waar schepen en goederen uit de hele wereld aankomen en opnieuw vertrekken is een gepaste beveiliging en bewaking een ware must.

Toegangscontrole

Videobewaking

Alarmopvolging

Perimetercontrole

DeltaCorp voorziet havenbewakers die veiligheid hoog in het vaandel dragen en plichtbewust instaan voor uw algemene havenbewaking.

Bij DeltaCorp zetten we onze uitgebreide maritieme ervaring in om havenbedrijven bij te staan in het optimaal beveiligen en bewaken van hun sites. De gevoeligheid van het havengebied is door ons algemeen gekend en wordt ook door onze bewakingsagenten als primordiaal ervaren. Een goede samenwerking met de Port Facility Officers en de terminal operatoren is van groot belang, zo ook de strikte opvolging van specifieke regels en de registratie van leveranciers en bezoekers. We voeren eveneens dagelijkse controles uit volgens de bepalingen in ISPS, de International Ship and Port Facility Security Code, alsook onaangekondigde willekeurige controles.

Ons takenpakket kan bestaan uit, maar is niet gelimiteerd tot :

• Controle camera’s
• Opvolging van alarmen
• Perimetercontrole
• Preventieve controleronden

Per terminal kunnen specifieke eisen gesteld worden, eisen waar wij als DeltaCorp mede voor verantwoordelijk zijn dat deze correct opgevolgd worden. Focus op een veilige werkomgeving, het dragen van de juiste beschermende kledij, waar wel en vooral niet te lopen : het kan allemaal deel uitmaken van de DeltaCorp dienstverlening.

Controles ISPS

DeltaCorp voert dagelijks controles uit volgens de bepalingen in ISPS, de International Ship and Port Facility Security Code en voert daarboven ook willekeurige controles uit.

Terminal Operatoren en PFSO’s

Een goede samenwerking met de Port Facility Officers en de terminal operatoren is van groot belang. Het zorgt voor een degelijke coördinatie en communicatie, alsook kwaliteit van dienstverlening.

Mail ons

info@deltacorp.be

Bel ons

09/310.61.60