BEWAKING OVERHEID

Beveiliging van federale en gewestelijke structuren.

Samen met u bekijken we welke zones beveiliging nodig hebben en welke taken hiervoor door onze bewakingsagenten kunnen uitgevoerd worden.

Toegangscontrole

Receptie en Onthaal

X-Ray controle

Post controle

DeltaCorp staat in voor de toegangscontrole tot de overheidsgebouwen en kan tegelijk instaan voor de telefonie en receptie, alsook de controle van pakket en/of briefpost.

De Overheid doet vaak beroep op een bewakingsonderneming om in te staan voor de veiligheid van en in overheidsgebouwen waar verschillende overheidsdiensten huisvesten. De bewaking kan bestaan uit het vrijwaren van de gebouwen voor inbraak door bewaking bij dag en/of nacht, maar kan evengoed bestaan uit toegangscontrole, receptie en onthaal en ontvangst van brief- en pakketpost.

Ons takenpakket kan bestaan uit, maar is niet gelimiteerd tot.

• Receptie en Onthaal
• Telefonie
• Registratie bezoekers
• Registratie leveranciers
• Briefpost controle
• Pakketpost controle
• X-Ray
• Inspectieronden gebouwen

DeltaCorp bewakingsagenten worden intern gescreend of zij geschikt zijn voor het uitvoeren van bewakingstaken voor de Overheid. De bewakingsagenten dienen te beschikken over een nationaal eergevoel om zeker te zijn dat zij de bewaking naar ere kunnen uitvoeren met de veiligheid van het overheidspersoneel in gedachten.

Registratie bezoekers en leveranciers

Gebouwen waar overheidsdiensten huisvesten zijn niet altijd publiek toegankelijk. De registratie en het aanmelden van bezoekers is hier vaak aan strikte regels onderworpen. De DeltaCorp bewakingsagenten dragen veiligheid hoog in het vaandel en zorgen dat deze strikte regels nauwlettend gevolgd worden.

X-Ray

Overheidsdiensten dienen zorgvuldig en veilig om te gaan met briefpost en pakketpost. Elke ontvangen brief of pakket dient onderworpen te worden aan een scan om zeker te zijn dat er geen onregelmatigheden ermee zijn. Een select team van DeltaCorp bewakingsagenten zijn opgeleid in het werken met X-Ray en hebben een doorgedreven opleiding genoten in het herkennen van afwijkingen aan brief of pakketpost.

Mail ons

info@deltacorp.be

Bel ons

09/310.61.60